Eindelijk begrepen

De boodschap van onze emoties

 

Klik hier voor het bestellen van het boek

Eindelijk begrepen.

Binnen relaties, met collega’s, je opdrachtgevers, je partner, je vrienden, je kinderen, dus met iedereen; is communicatie cruciaal. De manier waarop je iets verwoord is daarbij heel belangrijk maar nog veel belangrijker is of je elkaar begrijpt.

Luisteren doe je dus voor 90% met je ogen. De non-verbale communicatie zegt zoveel meer dan de woorden die gesproken worden. En dat wordt nogal eens genegeerd.

Ook het aanvoelen van de sfeer die ten grondslag ligt aan de woorden die worden uitgesproken en de houding die wordt neergezet, zijn heel essentieel om mee te nemen in je reactie op de ander.

In elk gesproken woord zit een emotie van degene die de woorden uitspreekt. Onze eigen emoties geven daarop een reactie die niet altijd helpend is. Of we veroordelen de ander, of we veroordelen onszelf. Hierdoor loopt het gesprek anders dan bedoeld is of ontstaat er zelfs een conflict.

 

Emoties spelen een belangrijke rol in het leven. Ook in het persoonlijke en intermenselijke verkeer. Dat vergt de ontwikkeling van bepaalde emotionele vaardigheden. Hierin staat het intelligent onderkennen, reguleren en toepassen van emoties centraal. Onderzoek laat zien dat jeugdigen die deze vaardigheden niet hebben, persoonlijk en sociaal al snel vastlopen. Ouders, leraren en leeftijdgenoten vinden het vaak lastig om met deze kinderen om te gaan, waardoor gevoelens van afwijzing en gedragsproblemen tot ontwikkeling kunnen komen. Emotionele vaardigheden zijn echter te leren. Niet alleen het gezin, ook de school kan daarin een belangrijke bijdrage leveren. Wij coachen en trainen ouders, docenten en jeugdwerkers in die emotionele vaardigheden. 

Persoonlijke ontwikkeling en ouders/opvoeders

Iedereen heeft wel eens te maken met ongewenst gedrag en gevoelens. Ongewenste emoties van jezelf of die van je kind/relatie/collega. De praktische methode van de emotieleer, leert je ongewenste emoties om te zetten in positieve en effectieve communicatie.

Lees hier meer over de mogelijkheden van een training.

Opleiding: communicatie-expert op het gebied van emoties.

Als docent, coach, pedagoog of professional in de jeugdzorg is het waardevol als je de boodschappen van emoties kunt inzetten in je communicatie met leerlingen,  ouders en cliënten. Deze opleiding is gebaseerd op het gedachtegoed van de emotieleer. De 252 negatief te ervaren emoties met hun positieve boodschappen.

Lees hier meer over de mogelijkheden voor een opleiding. 

Wat kun je van mij verwachten?

Ik begeleid vanuit mijn kernwaarden; liefde, aandacht, openheid en groei. Reflectie is heel belangrijk binnen mijn begeleiding. Zowel mijn eigen reflectievermogen als dat van de deelnemer. Reflectie zorgt ervoor dat je eerlijk durft en kunt zijn over wie jij werkelijk bent, wat jouw valkuilen zijn en dat je bewust bent van je imperfectie.

Soms ben ik confronterend en pak ik door ook als het even pijn doet. Maar ik vang je altijd weer op door je te laten ervaren wat de mooie resultaten zijn als je even door de zure appel hebt heen gebeten.

Neem contact op voor een telefonische kennismaking!

5 + 11 =