Persoonlijke ontwikkeling en ouders/opvoeders

Iedereen heeft wel eens te maken met ongewenst gedrag en gevoelens. Ongewenste emoties bij jezelf of die van je kind, partner en andere contacten.

De praktische methode van de emotieleer, leert je ongewenste emoties om te zetten in positieve en effectieve communicatie. 

Emoties spelen een belangrijke rol in het leven. Ook in het persoonlijke en intermenselijke verkeer. Dat vergt de ontwikkeling van bepaalde emotionele vaardigheden. Hierin staat het intelligent onderkennen, reguleren en toepassen van emoties centraal. Onderzoek laat zien dat jeugdigen en volwassenen die deze vaardigheden niet hebben, persoonlijk en sociaal al snel vastlopen. Ouders, leraren en leeftijdgenoten vinden het vaak lastig om met deze kinderen om te gaan, waardoor gevoelens van afwijzing en gedragsproblemen tot ontwikkeling kunnen komen. Emotionele vaardigheden zijn echter te leren. Niet alleen jijzelf maar ook het gezin, en de school kan daarin een belangrijke bijdrage leveren. Wij coachen particulieren, ouders en opvoeders met de praktische methode van de emotieleer, om op een effectieve manier met emoties om te leren gaan. Voor een liefdevoller leven. 

Thema’s

  • Inzichten over jouw eigen manier van voelen, denken en handelen.
  • Communiceren met en via emoties. Die van jezelf en van de ander.
  • De geheimen van de emoties.
  • Verkrijgen van zelfvertrouwen met behoud van authenticiteit.
  • Erkenning van gevoelens die je prestaties beïnvloeden.
  • Beter begrepen en gehoord worden.

Praktisch

Coaching bestaat uit;

Individuele gesprekken met oefeningen tot bewustwording. Je ontvangt praktische handvatten via de mail om thuis mee te oefenen. Wij werken vaak met abonnementen van 8 sessies. Hiermee creëren we een commitment van zowel de coach als de coachee. De vergoeding is € 95,- per sessie. Echter omdat er nog geen beroepsvereniging bestaat voor het vak Emotiecoach, worden wij niet vergoed. Ben je wel verzekerd voor alternatieve therapieen, dan krijg je een reductie op de sessieprijs van wat normaal je zorgverzekeraar zou terugbetalen. Hierdoor wordt de sessieprijs € 55,-. Afspraken worden gemaakt via telefoon of door het invullen van het contactformulier. Wij hanteren geen wachtlijsten.

 

 

Neem contact op voor een telefonische kennismaking!

3 + 15 =