Emotieleer

We zijn bekend met de basis emoties van blij, bedroefd, bang en boos. Maar binnen communicatie maken we ook nog gebruik van 251 andere emoties. Emoties waar we doorgaans alleen de negatieve betekenis van kennen en hem dus ook als zodanig ervaren. Terwijl juist al die emoties een positieve eigenschap hebben. Door die te leren kennen en de positieve boodschap ervan, in te zetten tijdens je communicatie, kom je tot een effectief gesprek. Ontstaat er begrip en verbinding.

Emoties zoals jaloezie, ontevreden, opstandig, onzeker, manipulatief, gestrest, geïrriteerd, opofferend, gedwongen, beledigend, onverschillig, wraakzuchtig en nog 240 andere van dit soort negatief te ervaren emoties, bepalen je stemming en de keuzes die je maakt tijdens communicatie.

Waarom weet ik niet maar we hebben geleerd dat deze emoties negatief zijn. We hebben geleerd om aan de betekenis van jaloezie afgunst te koppel, ontevreden te ervaren als een tekort, opstandigheid te beoordelen als ongehoorzaamheid, onzeker zijn wordt gezien als jezelf klein maken, manipulatie ervaren we als iets afdwingen, gestrest zijn beleven we als druk, geïrriteerd zijn beoordelen we als persoonlijke afwijzing, opofferend zijn is gelijk aan jezelf totaal te verliezen enz. enz.

Je merkt wel dat we voor elke emotie een ander woord hebben bedacht waardoor de emotie negatief wordt en we hem dus ook als zodanig inzetten of beleven. Terwijl de boodschap van de emotie eigenlijk iets heel anders zegt.

Om maar weer even dezelfde emoties te gebruiken: als je ergens jaloers over bent, dan wens je dat wat die ander al wel heeft en jij nog niet. Door afgunst in te zetten zal je nooit bereiken wat die ander al heeft. Door de jaloezie in te zetten waarvoor hij bedoeld is, kun je de vraag stellen hoe die ander daar aan gekomen is en of die bereid is jou te helpen dat ook voor elkaar te krijgen. Of als het over opstandigheid gaat, wees jezelf er dan van bewust dat je iets al heel goed denkt te weten of te kunnen en het graag op jouw manier wilt uitproberen. Als je jezelf of de ander daarvoor de ruimte geeft zal de negatieve ervaring van opstandigheid verdwijnen en ga je groeien en ontdekken. Bij een onzeker gevoel is het juist de bedoeling dat je de hulpvraag stelt. Je bent niet zeker van je zaak en kunt dus hulp gebruiken. Dat is veel effectiever dan jezelf klein houden en niet tot een groots antwoord te komen.

Zo werkt dat dus bij alle 252 emoties die we meerdere malen per dag ervaren in onze manier van communiceren. Kleine kinderen zijn er bij uitstek erg goed in om hun emoties in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn. Als een kind boos is dan geeft het zijn grenzen aan, als een kind teleurgesteld is, dan wordt het creatief in het bedenken van oplossingen. Als een kind eigenwijs is dan is het aan het ontdekken of hij zijn eigen wijsheid in kan zetten. Dat heet groeien. Jammer genoeg beoordelen we veel van deze emoties als ongewenst en straffen we ze af door ze af te wijzen. Ze mogen niet getoond worden. Zo leren we de werkelijke betekenis van onze emoties af en vervangen ze door er een negatieve lading op te leggen met een totaal andere betekenis.

Iedereen ervaart emoties elke dag weer. Jouw manier van communiceren met jezelf en de ander zou zoveel gemakkelijker worden als je deze emoties weet in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn. Dan geven ze je opeens richting en antwoorden. Ze worden dan jouw interne navigatiesysteem. En niet alleen voor jezelf maar ook richting de ander. Als je bij een ander een emotie aantreft en je reageert erop via de onderliggende positieve boodschap ervan, zal die ander zichzelf begrepen voelen en bouw je aan een effectieve manier van communiceren. Zo help je elkaar.