Train de Trainer voor professionals;
“Eindelijk begrepen”

Als docent, coach, pedagoog of zorgbegeleider is het waardevol als je de boodschappen van emoties kunt inzetten in je communicatie met leerlingen, ouders of cliënten. Deze train de trainer leert je te communiceren met en via emoties, voor een liefdevolle communicatie en het beter begrijpen van elkaar.

Train de Trainer

Communicatie-expert op het gebied van emoties

Communicatie-expert volgens de methode van de emotieleer van de natuurkundige Marinus Knoope en communicatie-expert Dimphy Noordermeer is een manier van communiceren met en via de positieve boodschappen van onze negatief te beoordelen emoties. We maken gebruik van de 14 gedragsthema’s met daarin 18 emoties per thema. Deze emoties hebben allemaal een paradoxale partner en werken bewust samen om de ontvanger van een emotie in balans te brengen. Door gebruik te maken van de boodschappen van onze emoties ervaar je dat jouw emoties jouw interne navigatiesysteem zijn, dus eigenlijk jouw interne gids.

Je leert tijdens de training deze thema’s te herkennen bij jezelf en bij de ander. Je leert de boodschappen van de emoties en de juiste manier om er mee te communiceren en handelen. Deze training draagt bij aan een meer authentieke manier van opgroeien, jezelf beter leren begrijpen en op een liefdevolle manier met jezelf en anderen communiceren.

Voor wie?

De training is bedoeld voor docenten, pedagogen, coaches, psychologen,  sociaal maatschappelijke hulpverleners en hulpverleners uit de jeugdzorg.

De basistraining (deel A) of alleen het boek is ook zeker een aanrader voor ouders van jonge kinderen of met echte pubers, toekomstige ouders en iedereen die zichzelf met persoonlijke ontwikkeling bezig houdt.

Vooropleidingseisen:

Wij vragen ongeveer HBO denk- en werkniveau. Er komt veel informatie op je af en huidige studenten geven aan dat de opleiding best pittig is.

Een vooropleiding in zorg & welzijn, onderwijs of ander maatschappelijk en/of mensgericht vakgebied is een pré, maar niet noodzakelijk.

Wij verwachten dat aanstaande communicatie-experts kunnen kijken vanuit het perspectief van de observator en niet vast zitten in persoonlijk standpunt.

Jouw enthousiasme en nieuwsgierigheid zijn de beste basisingrediënten om met vlag en wimpel deze opleiding te volgen.

 

 

 

 

De 14 gedragsthema’s zijn:

 • Zorgen voor jezelf en de ander
 • Je toekomst creëren
 • Geloven in jezelf en je beperkingen kennen
 • Jezelf volop presenteren en bescheiden blijven
 • De verbinding opzoeken en afscheid nemen
 • Jouw weg vinden met lef en zekerheid
 • De leiding nemen en geleid worden
 • Spontaan en weloverwogen beslissen
 • Hard werken en je rust vinden
 • Doorzetten en laten gebeuren
 • Je laten raken en jezelf afschermen
 • Jezelf zijn en opgaan in de menigte
 • Jouw mening verkondigen en die van de ander accepteren
 • Ergens vol van zijn en de leegte omarmen

De training in twee delen

De training is opgedeeld in twee clusters. Het eerste cluster omvat 3 modules die ook als basistraining zijn te volgen voor iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke ontwikkeling en de boodschappen van onze emoties. Wij denken hierbij aan ouders van jonge kinderen en begeleiders van jongeren in praktische zin. Deze training is vooral gericht op het zelf ervaren en zijn ook een prachtig persoonlijk traject. Van deze training ontvang je alleen een certificaat van deelname.

Voor de totale train de trainer tot communicatie-expert op het gebied van emoties, is het tweede cluster noodzakelijk. Het tweede cluster bestaat uit nog 4 modules. Het tweede cluster gaat voornamelijk over het communiceren met je emoties, feedback geven, intervisie en reflectieverslagen. Iedere les bevat een stuk kennisoverdracht, een plenair voorbeeld en het zelf ervaren, zodat ieders favoriete leerstijl geprikkeld wordt en je de visie op meerdere lagen van jezelf kunt opnemen.

De gehele training wordt afgesloten met een toets. Van de training ontvang je een certificaat als  “communicatie-expert op het gebied van emoties”. Dit geeft je de bevoegdheid om het gedachtegoed te onderwijzen. Ben je coach dan kun je je als emotiecoach profileren.

 

Belangrijk!

Deel A Is de basis die als een persoonlijk traject is te volgen. Je leert alle gedragsthema’s te begrijpen, emoties te herkennen met handvatten om beter te communiceren met jezelf en de ander.

Deel B leert je al deze Informatie toe te passen als communicatie-expert en het aan anderen te onderwijzen en toe te passen in het werk. Na het behalen van het examen ontvang je het certificaat als communicatie-expert op het gebied van emoties.

De eerste 3 modules worden als basis in één training aangeboden. Omdat de inhoud van de training zo op elkaar volgend is worden de modules in deze training niet apart aangeboden. Alleen met deel A kan deel B worden gevolgd (niet andersom). Deel B is met 4 aanvullende  modules gericht op de manier waarop je het aan anderen onderwijst, met veel praktische oefeningen en gesprekstechnieken.

Na de toetsing met succes te hebben behaald, is er de mogelijkheid om je aan te sluiten bij onze graduate groep “Emotions”. Binnen deze groep organiseren we intervisies en bestaat de mogelijkheid dat we je uitnodigen als voorlichter of docent op scholen of andere opdrachtgevers.

Het is onze missie om iedereen de werkelijke boodschappen van onze emoties te leren zodat iedereen zichzelf en de ander beter leert begrijpen. Dat begint al van jongs af aan. Hoe fijn zou het zijn om de mogelijkheid te hebben op te groeien met de boodschappen van de emoties in plaats van het meekrijgen van  de negatieve associaties en beperkingen. Hiervoor richten wij ons op jongeren, jongvolwassenen en de toekomstige ouders om het zichzelf eigen te maken. Onze huidige docenten, coaches, pedagogen en sociaal maatschappelijke hulpverleners zijn de personen die wij willen opleiden om onze doelgroep met dit gedachtegoed te kunnen bereiken en onderwijzen. Zodat de verspreiding van het gedachtegoed en de toepassing hiervan in de praktijk sneller gaat. Samen zorgen we voor meer begrip.

Praktische informatie

De training  wordt gegeven in groepen van maximaal 16 deelnemers. Het minimum aantal deelnemers om van start te gaan op locatie (nader te bepalen) is met 8 deelnemers.

Zodra de beperkende maatregelen ivm corona weer worden opgeheven en het wordt weer mogelijk om bijeenkomsten te organiseren plannen we de data zodra er 8 deelnemers zijn. Uiteraard houden we hierbij rekening met de landelijke vakanties. Zo mogelijk wisselen we de fysieke bijeenkomsten af met een aantal online-lessen en kunnen er tussentijds ontmoetingen worden georganiseerd in kleinere (intervisie)groepen.

Bij de training hoort de verplichte literatuur “Eindelijk Begrepen, de boodschappen van onze emoties” van Dimphy Noordermeer. Dit boek is te bestellen via BoekenGilde, bol.com en de website van dimphy. Aanvullende werkbladen met oefeningen, opdrachten e.d. wordt tijdens de lessen gratis beschikbaar gesteld.

Duur van de training: 3 modules verspreid over 3 maanden (deel A)

Duur van de train de trainer: 7 modules verspreid over zes maanden (deel A+B)

Tarieven (excl. btw en verblijfskosten)

Basis:      3 modules   € 950,- basis deel A
Expert:  7  modules   € 1675,- compleet A +B
Toetsingkosten        € 95,-

theorie (online)

praktijk (op locatie)

De locatie voor de bijeenkomsten zal in Noord-Brabant zijn. Op dit moment weten we nog niet wat de verblijfskosten zijn  (arrangement koffie, thee, lunch en versnaperingen).

Deel A en B starten tegelijk                      Data nader te bepalen 

Les 1 Introductie theorie emotieleer
Les 1

Zorgen voor jezelf en de ander

Je toekomst creëren

Les 1

Geloven in jezelf en je beperkingen kennen

Jezelf volop presenteren en bescheiden blijven

Les 2

De verbinding opzoeken en afscheid nemen

Jouw weg vinden met lef en zekerheid.

Les 2

De leiding nemen en geleid worden

Spontaan en weloverwogen beslissen

Les 2

Hard werken en je rust vinden

Doorzetten en laten gebeuren

Les 3

Je  laten raken en jezelf afschermen

Jezelf zijn en opgaan in de menigte

Les 3

Jouw mening verkondigen en die van de ander accepteren

Ergens vol van zijn en de leegte omarmen

De lessen zijn van 10.00 tot 16.00 uur.

De laatste les van de basistraining duurt tot 18.00 uur

Na de basistraining gaan we verder met de deelnemers voor de train de trainer tot communicatie-expert. Vanaf hier starten de deelnemers met het opstellen van

een portfolio als onderdeel van het examen en certificering.

Deel B opleiding tot communicatie-expert emoties (met examen)

Les 4 Herkennen van emoties bij jezelf en de ander
Les 4 De balans tussen de paradoxale partners
Les 5 Onderzoeken van emoties bij jezelf en de ander
Les 5 Communiceren via de emoties
Les 6 Feedback geven
Les 7

Test theorie online

Voorbereiding praktijktoetsing

Toetsing

Inleveren portfolio (incl. videogesprek)

Praktijktoetsing op locatie

Voor het aanmelden (basis)training of de hele train de trainer, stuur je een email naar  dimphy@dimphynoordermeer.nl of mj.visbeen@gmail.com met daarin je voorkeur, training of opleiding. Naam, adres (postadres) en geef even aan of je eerst nog gebeld wilt worden voordat je jezelf definitief inschrijft.

Je kunt tot een maand voor aanvang nog annuleren. Een week van tevoren annuleren betekent dat je de helft van de prijs terugontvangt. Daarna is het niet meer mogelijk om te annuleren. Mis je een les door ziekte of een andere plotselinge belangrijke gebeurtenis. Dan is het mogelijk om die les via online in te halen. Dit mag maximaal 1 x voor komen tijdens de eerste 3 lessen en maximaal 2 x bij de gehele opleiding. Mis je meer lessen dan kun je wellicht bij je medestudenten naar de inhoud van de lessen vragen om toch bij te blijven. Er worden geen video opnames gemaakt.

Het toetsinggeld wordt voorafgaande aan de toetsing voldaan. Is het niet zo heel goed gegaan en ben je de eerste keer niet geslaagd, dan kun je altijd nog opnieuw examen doen. De kosten hiervoor zijn dan € 45,- excl. btw.

Wij hebben er zin in en leiden jou graag op tot de toekomstige communicatie-expert op het gebied van emoties. Samen werken we aan een lievere wereld!

 

Wat vraagt het van jou?

De training is niet eenvoudig. Er worden dan ook de volgende eigenschappen van je gevraagd;

 • Open instelling
 • HBO denknivo 
 • Nieuwsgierigheid
 • Reflectievermogen
 • Samenwerking
 • Lef

 

Je doet natuurlijk niet zomaar een investering in jezelf en organisatie, daarvoor wil je eerst echt goed weten of deze training een bijdrage voor jouw werk is. Vraag daarom het gratis kennismakingsgesprek aan via onderstaand contactformulier.

Neem contact op voor een telefonische kennismaking!

7 + 7 =